Du lịch miền trung

Lọc tìm kiếm

Hội An - Quảng Nam


ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

2,599,000đ

Huế


ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

2,599,000đ

Quảng Bình


ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

2,599,000đ

Quy Nhơn - Bình Định


QUY NHƠN

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

3,999,000đ

Đà nẵng


ĐÀ NẴNG - BÀ NÀ - HỘI AN

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay + Xe

4,699,000đ

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - CÙ LAO CHÀM / RỪNG DỪA- HỘI AN

Thời gian: 4 ngày 3 đêm
Khởi hành: Thứ 5, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

1,899,000đ

ĐÀ NẴNG - SƠN TRÀ - BÀ NÀ - HỘI AN - HUẾ - QUẢNG BÌNH

Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Khởi hành: Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Xe ô tô

2,599,000đ